Нүүр хуудас Бидний тухай

Бидний тухай

Peace.mn™ вебсайт нь олон жилийн судалгааны үр дүн, олон хүний хүч хөдөлмөр шингэн 2020 оны сүүл хэсэгт нээлтээ хийсэн.

Бид баттай эх сурвалжаас эрдэмтэн судлаачид болон эмч нарын зөвлөгөөг бэлтгэн нийтлэн та бүхний хүртээл болгодог.

Peace.mn™ -ээс бэлтгэж буй контент нь шинжлэх ухаанаар батлагдсан баттай эх сурвалжаас орчуулан хүргэж байгаа тул хамгийн хэрэгцээт мэдээллүүд байх болно.

Мөн цаашдаа ч шинжлэх ухааны академик мэдлэг, судалгаа шинжилгээнд суурилан мэдээллийн технологийн платформуудыг ашиглан дэвшилтэт аргаар хувь хүний хөгжил, мэдлэг боловсролд тустай мэдээллүүдийг бэлтгэн Монголын хэрэглэгчдэд хүргэхийг зорино.

 PEACE✌☮~Гэрэлт ирээдүйн төлөө хамтдаа!

Сэтгэгдлүүдийг нуусан.